Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'responsive_theme_data' not found or invalid function name in /home/r54702rlh/public_html/fits.ro/wp-includes/plugin.php on line 406

Programe Educaţionale

Programe FITS Educaţional.

O latură importantă a activităţii FITS o reprezintă programele educaţionale. Acestea se adresează elevilor, studenţilor şi profesorilor, dar sunt deschise şi altor categorii de persoane interesate de ştiinţă, inventică şi cercetare, fie în completarea profesiei lor sau ca hobby. Obiectivul programelor standard FITS este să creeze o bază structurată de informaţii tehnice cu orientare spre rezultate concrete. Principiul fundamental al programelor FITS este învăţarea prin experimentare, adică dobândirea de informaţii noi susţinută prin participare directă la experimente controlate în laboratoare tematice.

  1. PROGRAME PENTRU ELEVII DIN CICLUL GIMNAZIAL

Pentru elevii de gimnaziu există două categorii de programe.

a) Cursuri interactive programate în vacanţele din timpul anului şcolar – În cadrul acestor cursuri de scurtă durată, elevii dobândesc noţiuni de bază (tehnici de lucru, principii ale inventicii şi ale cercetării ştiinţifice: observarea, măsurarea, structurarea rezultatelor şi concluzionarea, utilizarea instrumente de lucru, munca de teren etc.)

b)Şcoală de vară cu caracter multidisciplinar – Aceasta se desfăşoară pe parcursul a două săptămâni şi se adresează elevilor claselor a 7-a şi a 8-a. Copiilor li se oferă oportunitatea de a dezvolta teme de inventică adaptate vârstei lor, cu scopul de a parcurge toate etapele prin care o idee inovatoare devine un produs comercial.

Aceste programe se desfăşoară în regim de tip internat sau semi-internat, în cadrul campusului FITS din Bucureşti.

Înscrierea la cursurile interactive este deschisă pe tot parcursul anului şcolar (aici [link...]). Admiterea elevilor se face în limita locurilor disponibile.

Candidaturile pentru şcoala de vară FITS se depun până la data de 31 martie a fiecărui an (aici [link...]). Includerea în procesul de selecţie este condiţionată de frecventarea anterioară a cel puţin unui curs interactiv FITS. Selecţia participanţilor se face prin evaluarea scrisorii motivaţionale anexate formularului de înscriere.

  1. PROGRAME PENTRU LICEENI

Programele destinate elevilor de liceu au ponderea cea mai mare în activitatea educațională a FITS, derularea acestora făcându-se pe baza unor parteneriate strânse cu licee şi colegii din România şi din afara ţării.

Spre deosebire de programele adresate ciclului gimnazial, programele pentru liceeni se desfăşoară pe tot parcursul anului, în două direcţii distincte.

FITS SCIENCE continuă latura educaţională prin organizarea unor seminarii ştiinţifice în domenii variate: informatică, robotica, matematica, fizica, chimie, electronica, astronomie, biologie, geografie, geologie, arheologie, psihologie.

La aceste seminarii (cu durată de 6-7 zile) sunt invitaţi să participe tineri pasionaţi ai ştiinţelor, cu performanţe şcolare şi cu un nivel înalt de interes şi motivaţie.Seminariile cuprind un program intens de prelegeri, discuţii şi experimente, obiectivul lor principal fiind familiarizarea participanţilor cu toate laturile disciplinei ştiinţifice alese.

Finalitatea acestor seminarii constă în dezvoltarea şi susţinerea unei lucrări ştiinţifice proprii sau de grup, care va fi ulterior publicată în revista FITS.Definitivarea unei astfel de lucrări se poate prelungi pe parcursul mai multor seminarii.

FITS INVENTIONS urmărește stimularea aptitudinilor practice şi dezvoltarea creativităţii elevilor prin implicarea lor în dezvoltarea unor teme concrete de inventică sau tehnică aplicată. Accentul se pune aşadar pe aplicaţii ale proiectelor de inventică şi cercetare independente, atent selectate din baza de date FITS. Elevii au posibilitatea de a învăţa principiile şi dificultăţile reale ale procesului de transformare a unei idei în produs comercial de succes.

Selecţia participanţilor se face de către consiliul de evaluare , luând în considerare activitatea acestora în programele FITS precedente, recomandările depuse la dosarşi nu în ultimul rând preocupările şi realizările proprii din aria urmărită.

  1. PROGRAME PENTRU STUDENŢI

FITS Partener este un program de susținere științifică şi/sau logistică a studenților (individual sau organizaţi în grupuri de lucru), pentru finalizarea cercetărilor proprii în diferite domenii ale inventicii.

Susţinerea oferită poate include organizarea unor evenimente (cursuri, seminarii sau conferinţe tematice) sau consultanţă tehnico-ştiinţifică, crearea unor grupe de cercetare specifice, organizarea unor ateliere de lucru, oferirea de sprijin (soluţii practice) pentru realizarea prototipurilor,organizarea şedinţelor de testare, efectuarea unor studii de piaţă, înlesnirea întâlnirii cu oameni de afaceri etc.  FITS PARTENER este un program susţinut în cooperare cu instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare, investitori privaţi etc.

  1. PROGRAME PENTRU CADRELE DIDACTICE

În parteneriat cu IRSCA Gifted Education, FITS organizează o serie de seminarii de instruire practică pentru profesorii din ciclul gimnazial si liceal. Acestea au ca scop informarea profesorilor despre tehnici eficiente şi inovatoare de predare şi învăţare a ştiinţei, precum şi despre modalităţi de aplicare a teoriilor ştiinţifice în practică, cu respect pentru rolul fundamental al experimentului în procesul de formare a tinerilor inventatori.

  1. PROGRAME INTERNAŢIONALE

FITS dezvoltă continuu parteneriate de lucru cu organizaţii şi instituţii internaţionale interesate de susţinerea şi dezvoltarea inventicii şi a ştiinţei în general. Prin aceste parteneriate oferim beneficiarilor FITS un punct de pornire foarte necesar pentru colaborare internaţională în probleme de inventică, precum şi posibilitatea participării la tabere, seminarii, expoziţii şi conferinţe ştiinţifice internaţionale.

FITS pe Facebook